Oppføringer av Arild Fluge

5 gode tips i møte med kunden

Hvordan du som selger møter kunden din, vil få stor innvirkning på utfallet. Salg i butikk skjer som oftest nettopp ved møte mellom kunde og selger, og her er det store forskjeller på hvordan samtalen ender. En god selger gjør et sett av «riktige ting» når kunden besøker butikken din. Her er det mye å lære, og […]

5 tips til å selge mer i butikk

Salg i butikk er både spennende, motiverende og inspirerende.  Utfordringene kommer ofte når du møter motgang, opplever omsetningssvikt, besitter feil varer eller mangler kunder. Listen er lang og heldigvis finnes det mange muligheter ved en proaktiv innstilling. Det er fullt mulig å snu en utfordring til en mulighet. Les våre 5 tips til å selge […]